Tăng chi kinh 62 63 Các Tưởng| Phẩm VII Tưởng Chương 5 pháp TT. Thích Tâm Hạnh

Tam-Hanh-kinh-62

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp
Phẩm 7: Tưởng
Kinh 62: Các Tưởng: Thế Tôn giảng về sự tu tập 5 tưởng đưa đến cứu cánh bất tử…
Kinh 63: Tăng trưởng: Năm sự tăng trưởng tín, giới, tuệ, thí và nghe nhiều

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*