Kinh 52 Đống 53 Các Chi phần 54 Thời gian để tinh cần|Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp| Phẩm 6 Triền cái | TT. Thích Tâm Hạnh

Tam-Hanh-kinh-52

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm 6 Triền cái
Kinh 52: Đống : Đống bất thiện gồm 5 triền cái là Dục tham triền cái, Sân triền cái, Hôn trầm thụy miên triền cái, Trạo hối triền cái, Nghi triền cái
Kinh 53: Các chi phần : Các chi phần tinh cần để loại bỏ triền cái
Kinh 54: Thời gian để tinh cần: 5 phi thời không thể tinh cần và 5 đúng thời để tinh cần

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*