029 Đại kinh Ví Dụ Lõi Cây | HT. Thích Minh Châu Viện Chủ khai sáng Thiền Viện Vạn Hạnh

Loi-cay-se-ton-tai

Ngày 16 và 17 nhân Kỷ niệm 7 năm Đại Trưởng Lão HT Viện Chủ khai sáng Thiền Viện Vạn Hạnh viên tịch (2012-2019) Thư Viện VHPG trân trọng phổ biến lại một bài giảng pháp của cố Đại Lão HT. Thích Minh Châu đã từng giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh: Đại kinh Ví dụ lõi cây (Tiểu kinh sẽ được giới thiệu sau)
Đây là bài kinh số 29 trong Trung Bộ Kinh để tưởng nhớ và hiểu được ý nghĩa lời dạy của Đức Phật: Cái gì là lõi cây cái ấy sẽ tồn tại lâu dài

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*