Thân Hành Niệm trong Thiền Tứ Niệm Xứ| TT. Thích Tâm Hạnh Hướng dẫn Thiền

HD-Thien-Ngu Uan

Thiền Viện Vạn Hạnh Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần , TT. Thích Tâm Hạnh trong loạt bài về Thiền Tứ Niệm Xứ diễn giải thêm về Thân Hành Niệm

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*