Tăng chi kinh 65 66 67 68| Phẩm VII Tưởng Chương 5 pháp TT. Thích Tâm Hạnh

Tam-Hanh-Tang-chi-kinh68

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp
Phẩm 7: Tưởng
Kinh 65: Nói chuyện : Khi thành tựu 5 pháp này có thể nói chuyện với các vị đồng phạm hạnh
Kinh 66: Đời sống: Khi thành tựu 5 pháp này có thể lấy đời sống mình làm gương với các vị đồng phạm hạnh
Kinh 67 68: Thần thông: Khi thành tựu 5 pháp này có thể đạt được các pháp

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*