Kinh 61 Các Tưởng| Phẩm Tưởng Chương 5 pháp Tăng chi bộ kinh| TT. Thích Tâm Hạnh

TRung Bô Kinh 75

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp
Bắt đầu Phẩm 7: Tưởng
Kinh 61: Các Tưởng: Thế Tôn giảng về sự tu tập 5 tưởng đưa đến bất tử…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*