Tuệ quán giải quyết khổ đau phiền não | Hướng Dẫn Thiền |

huong-dan-Thien

Hướng Dẫn Thiền tại Thiền Viện Vạn Hạnh vào mỗi sáng Chủ Nhật hằng tuần TT Thích Tâm Hạnh giảng đề tài dùng Tuệ quán để giải quyết các khổ đau phiền não trước khi đi vào hướng dẫn tu tập và tham vấn giải đáp các vấn đề nảy sinh trong khi thực hành
Hướng dẫn Thiền tập Sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh 750 Nguyễn Kiệm Q Phú Nhuận từ 7g.8g
Giảng Pháp từ 8g 30

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*