Chuyển hóa khổ đau | Thích Phước Đạt

TPhuocDat

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Phước Đạt giảng đề tài Chuyển hóa khổ đau, những phương cách để giải thoát khỏi khổ đau và tạo dựng đời  sống an vui hạnh phúc

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*