Khuynh Hướng tâm |Thích Tâm Hạnh | Hướng dẫn Thiền |

khuynh-huong-tam

Thiền Viện Vạn hạnh sáng Chủ Nhật hằng tuần từ 7g khóa tu tập Thiền bắt đầu với bài giảng Khuynh hướng tâm của Thầy Thích Tâm Hạnh
Đây là bài giảng nói về tâm khi suy tư, quán sát, chú ý về một vấn đề gì hoặc suy nghĩ nhiều về một vấn đề nào đó thì sẽ có khuynh hướng tâm

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*