Niềm tin Phật pháp | Thích Tâm Đức

Niem tin Phat phap

Giảng Pháp sáng chủ nhật Thầy Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh giảng về Niềm tin Phật pháp
Qua lý duyên khởi, Thầy giải thích về thượng đế, về sinh tử, về bản chất cuộc sống để chúng ta có một niềm tin vững chắc vào Phật pháp không bị sai lạc trên con đường tu tập
Bài pháp rất cần thiết trong thời đại hiện nay đang có rất nhiều giáo phái không phải Phật giáo và gần giống như Phật giáo nổi lên dẫn dắt đến những tu tập sai lạc, phá vỡ truyền thống gia đình thậm chí đưa đến những hành động điên loạn…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*