Chánh Tri Kiến | Tăng Chi Bộ Kinh | Thích Tâm Hạnh

chanh-tri-kien

Thiền Viện Vạn Hạnh Chiều thứ Bảy TT. Thích Tâm Hạnh tiếp tục giảng Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 4 Pháp Phẩm XXI Bậc Chân Nhân kinh 205 Con đường tám ngành nhấn mạnh tầm quan trọng khởi đầu   của Chánh Tri Kiến là sự thấy biết chân chánh, đúng đắn bao gồm cả Tứ Diệu Đế và Thập Nhị Nhân Duyên, chứ không phải là sự hiểu biết đời thường

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*