Niềm tin Phật Pháp trong Ý Nghĩa Vu Lan | Thích Tâm Đức

y-nghia-VuLan

Trong ngày Bát Quan Trai  nhân dịp Vu Lan tại Thiền Viện Vạn Hạnh, TT Thích Tâm Đức giảng về đề tài Niềm tin Phật Pháp trong Ý Nghĩa Vu Lan nhấn mạnh truyền thống tốt đẹp của ngày lễ cũng như niềm tin vững chắc vào Phật giáo, một tôn giáo được Liên Hiệp Quốc tôn vinh cử hành Lễ Vesak hằng năm cũng như có được những lợi ích thiết thực cụ thể cho mình và mọi người …

Tháng 7 Lễ Vu Lan 2018

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*