Ý nghĩa Vu Lan | Thích Tâm Đức

VanHanh-Vulan2018

Lễ Vu Lan 2018 được cử hành vào lúc 15g chiều 15/7 AL tại Thiền Viện Vạn Hạnh . TT Thích Tâm Đức đã thuyết giảng về Ý nghĩa Vu Lan và mục tiêu chính của đạo Phật nhằm để cứu khổ chứ không phải chỉ nói về khổ. Đức Phật đi tìm chân lý cũng là đi tìm con đường diệt khổ, đem lại an vui hạnh phúc cho tất cả chúng sinh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*