Kinh 199 Ái – Kinh 200 Luyến ái | Tăng Chi Bô Kinh | Thích Tâm Hạnh

kinh-199 ái luyến ái

Tăng Chi Bộ Kinh do TT Thích Tâm Hạnh giảng vào mỗi chiều Thứ Bảy tại Thiền Viện Van Hạnh
Kinh 199 Ái
Kinh 200 Luyến ái
trong Chương 4 pháp, Đại Phẩm,

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*