Làm chủ bản thân | Thích Tâm Chánh

T-Tam-Chanh

Thiền Viện Vạn Hạnh  khóa tu Bát quan trai Thầy Thích Tâm Chánh giảng đề tài Người làm chủ bản thân cùng với làm chủ thân khẩu ý trong tu tập và cuộc sống …

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*