Hành trang của ngày vị lai | Thích Giác Giới

Hanhtrang ngayvi lai

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, TT Thích Giác Giới  với đề tài Hành trang của ngày vị lai nói về cuộc sống vô thường nên cần phải chuẩn bị mang theo những gì đây qua sự tu tập Thân Khẩu Ý trong cuộc sống để loại trừ phiền não và hành trang trong luân hồi sanh tử

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*