T. Giác Giới | Phiền não khổ đau và hạnh phúc

T.Giac Gioi

Nghe giảng pháp sáng Chủ Nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh, T. Giác Giới đã giới thiệu những vấn đề quan trọng trong cuộc sống mà đức Phật đã đề cập: Phiền não khổ đau và hạnh phúc

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*