T. Tâm Minh | Duy Tuệ Thị Nghiệp

DuyTueThiNghiep

Nghe Giảng sáng chủ Nhật hằng tuần Thích Tâm Minh Thiền Viện Vạn Hạnh Duy Tuệ Thị Nghiệp. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*