Hướng dẫn Thiền – Pháp môn tu tập căn bản |TT. Thích Tâm Chơn

TTamChon-Huong-dan-Thien-

Hướng dẫn Thiền Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hằng tuần, TT. Thích Tâm Chơn giảng về Pháp môn tu tập căn bản mà Đức Phật luôn nhắc nhở các hàng đệ tử xuất gia và tại gia tu tập bao gồm
– Tứ niệm xứ -Tứ Chánh cần -Tứ Như ý túc -Ngũ căn -Ngũ lực -Thất Bồ đề phần -Bát chánh đạo hay còn gọi là 37 phẩm trợ đạo
Với phương pháp quán niệm hơi thở Để tự mình thắp đuốc mà đi, Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*