Hiểu và tu tập Tứ Diệu Đế

hieu-va-tu-tap-tu-thanh-de2

Pháp Tứ Diệu Đế là một pháp tu tập chủ yếu được Đức Phật nói đến trong bài giảng đầu tiên Chuyển Pháp Luận và bài giảng cuối cùng Đại Bát Niết Bàn, là đề tài thiền quán trong Đại Niệm Xứ.
Đức Phật tuyên bố trong kinh Đại Bát Niết Bàn vì không hiểu Tứ Đế nên phải lặn hụp trong sanh tử luân hồi triền miên và dai dẳng, do đó việc hiểu được tận cùng các lý lẽ của Tứ Đế không phải là việc đơn giản.
Khổ Đế là chân lý cuộc đời, phải hiểu rõ và thông suốt
Tập Đế là nhân của khổ, phải biết để đoạn trừ
Diệt Đế là pháp diệt khổ , phải chứng ngộ
Đạo Đế là con đường tu tập, thực hành theo Bát Chánh Đạo để đoạn diệt Khổ chứ không thể hiểu suông mà hết Khổ sanh tử luân hồi

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*