Phương pháp tu tập hằng ngày | TT. Thích Giác Giới giảng pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh

PP-tu-tap-hang-ngay

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, TT. Thích Giác Giới đã giảng về mục đích tu tập và hằng ngày phải biết dùng phương pháp tu tập tẩy trần đề thoát khỏi những cấu uế nội tâm…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*