Tăng Chi Bộ Kinh 71 72 Tâm giải thoát quả|Phẩm VIII Chiến sĩ |Chương 5 Pháp|TT. Thích Tâm Hạnh

Tang chi bo Kinh-7172

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp
Bắt đầu Phẩm VIII: Chiến sĩ
Kinh 71 72: Tâm giải thoát quả: Nói về 5 pháp tu tập đưa đến tâm giải thoát quả

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*