Tăng Chi Bộ Kinh 69 70 Nhàm chán|Phẩm VII Tưởng |Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

Tang Chi -kinh-

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp
Phẩm 7: Tưởng
Kinh 69 70: Nhàm Chán: Về 5 sự nhàm chán ghê tởm tu tập sẽ đưa đến tận diệt các lậu hoặc

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*