Tăng Chi Kinh 73 74 Sống theo pháp| Phẩm VIII Chiến sĩ | Chương 5 Pháp|TT. Thích Tâm Hạnh

Kinh-73-74

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp
Phẩm VIII: Chiến sĩ
Kinh 73 74: Sống theo pháp
Thế Tôn nói đây là lời giáo giới của Ta cho các Thầy, một người sống theo pháp là như thế nào/ Có 5 việc gọi là sống theo pháp: Trọn cả ngày để học thuộc lòng, để thuyết pháp, để đọc tụng, để suy tư về pháp, để thuyết sống theo pháp và rõ biết mục đích tối thượng với trí tuệ để tu Thiền và chớ có phóng dật để về sau phải hối tiếc…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*