Tăng Chi Bộ kinh 77 78 79 Sợ hãi trong tương lai | Phẩm VIII Chiến sĩ | Chương 5 Pháp|TT. T Tâm Hạnh

kinh-77-78-79

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp
Phẩm VIII: Chiến sĩ
Kinh 77 78 79: Sợ hãi trong tương lai: Đề cập những vấn đề như là một dự báo sẽ xảy ra mà có thể làm cho không thể tu tập, chứng đắc hoặc ngay cả làm ô nhiễm giáo pháp…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*