Tăng Chi Kinh 75 76 Người chiến sĩ| Phẩm VIII Chiến sĩ | Chương 5 Pháp|TT. Thích Tâm Hạnh

Tang Chi Kinh-7576

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp
Phẩm VIII: Chiến sĩ
Kinh 75 76: Người chiến sĩ
Thế Tôn nói về các phẩm chất của một vị Tỳ kheo được xem như là một người chiến sĩ hiện hữu ở đời…

Phần cuối có trả lời câu hỏi về cách tu tập Phòng hộ các căn

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*