Tăng Chi Bộ Kinh 80 81 | Phẩm VIII Chiến sĩ | Chương 5 Pháp |TT. T Tâm Hạnh

Tam-Hanh-kinh-8081

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm VIII: Chiến sĩ
Giảng thêm kinh 79: và tiếp tục kinh 80: Sợ hãi những điều hiện nay chưa sanh khởi nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Sau khi biết rõ hoàn toàn, cần phải tinh tấn để không còn sợ hãi nữa
Tiếp tục với Phẩm IX Trưởng Lão,
Kinh 81 Khả ái: Các pháp để loại trừ tham ái bởi si mê hiềm hận do không được khả ái, không được tôn trọng, không được ái mộ, không được ưa thích, không được làm gương để tu tập…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*