Thọ niệm xứ trong Thiền Tứ Niệm Xứ | TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền

Tho-Niem-Xu-trong-thien

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật , trong thời khóa Hướng dẫn thiền hàng tuần, TT. Thích Tâm Hạnh đã giảng về đề tài Thọ niệm xứ là một đề mục trong 4 đề mục quán về Thân, Thọ, Tâm, Pháp của Thiền Tứ Niệm Xứ gồm những cảm giác về lạc, khổ và Bất lạc bất khổ …

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*