Quán Tâm trong thiền Tứ Niệm Xứ| TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền

TTamHanh-Quan-Tam

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật , trong thời khóa Hướng dẫn thiền hàng tuần, TT. Thích Tâm Hạnh đã giảng về đề tài Quán Tâm, Tâm Niệm Xứ là một đề mục trong 4 đề mục quán về Thân, Thọ, Tâm, Pháp của Thiền Tứ Niệm Xứ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*