Quán Pháp trong thiền Tứ niệm xứ | TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền

Quan-phap-tu-niem-xu

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật, trong thời khóa Hướng dẫn thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần, TT. Thích Tâm Hạnh đã giảng về đề tài Quán Pháp, là Pháp Niệm Xứ ,một trong 4 đề mục quán Thân Thọ Tâm Pháp của Thiền Tứ Niệm Xứ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*