4 bản chất cuộc đời | TT. Thích Giác Giới giảng Pháp sáng Chủ Nhật

ban-chat-cuoc-doi

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Giác Giới đã tâm sự về hiện trạng Phật pháp cũng như đưa ra 4 bản chất cuộc đời giúp chúng ta nhìn được thực chất cuộc sống để tu tập hiệu quả mà không hối tiếc về sau…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*