T. Giác Giới | Nghèo khổ và làm giàu trong thiện pháp

TGiacGioi

Nghèo là khổ thì ai cũng biết, T.Giác Giới đã giảng một bài kinh từ Tăng Chi Bộ kinh tạng Pali , nói về cái Nghèo khổ trong cuộc đời và để thoát nghèo cần phải tu tập các thiện pháp nhằm thoát khỏi cảnh khổ do nghèo sẽ dẫn vào con đường ác rồi sẽ càng khổ hơn cái khổ của cuộc đời này. Đây cũng như là một bài học khởi nghiệp làm giàu trên con đường sự nghiệp của người trẻ chúng ta
Thiền Viện Vạn Hạnh, Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*