Tăng Chi Bộ kinh 85 86 87 | Chương 5 Pháp Phẩm IX Trưởng lão| TT. Thích Tâm Hạnh

TamHanh-kinh-45

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm IX Trưởng lão
Kinh 85: Không kham nhẫn
Kinh 86: Vô ngại giải
Kinh 87: Giới

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*