Tăng Chi Bộ Kinh 136-137| Phẩm XIV VUA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

TangChi136

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm XIV Vua . TT. giảng thêm về ý nghĩa của các pháp giúp cho sự tự tại trong mọi hoàn cảnh ( giữ giới, nghe nhiều học nhiều, sự siêng năng , có tri kiến là trí tuệ với pháp sanh diệt , có pháp giải thoát) và hy vọng của tương lai trong 2 bài giảng kỳ trước cũng như cách đón nhận của người học Phật đối với ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Kinh 136: Mục đích:
Kinh 137: Ngủ rất ít

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*