Tăng Chi Bộ Kinh 138 -140 | Chương 5 Pháp, Phẩm XIV Vua | TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-kinh-140

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Tiếp tục với Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 5 Pháp, Phẩm XIV Vua
Kinh 138: Ăn các đồ thực vật
Kinh 139: Không có thể kham nhẫn
Kinh 140: Biết nghe

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*