Tăng Chi Bộ Kinh 134-135 | Phẩm XIV VUA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

TamHanh-tangchi-134135

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm XIV Vua . TT. giảng thêm về ý nghĩa của Pháp trong bài kinh Chuyển Luân Vương kỳ trước
Kinh 134: Tại mỗi phương hướng: Nói về phương hướng thành tựu của một vị Vua giai cấp Sát Đế Lỵ và một vị Tỳ Kheo
Kinh 135: Mục đích: Mục đích hy vọng của một vị Vua giai cấp Sát Đế Lỵ và một vị Tỳ Kheo

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*