Tương sinh tương diệt | TT. Thích Tâm Đức Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

TTamDuc-Tuong-Sinh-Tuong-Diet

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, TT. Thích Tâm Đức trong thời Giảng Pháp giảng về Tương sinh tương diệt được ứng dụng trong trong cuộc sống hổ trợ cho việc phòng chống dịch bệnh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*