Chấp thủ cái Tôi | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẫn Thiền|

TTamHanhThien0103

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, TT. Thích Tâm Hạnh trong thời khóa Hướng dẫn thiền, đã giảng tiếp các bài về Năm Triền Cái với chủ đề Chấp thủ cái Tôi, là nguyên nhân đưa đến khổ đau trong cuộc sống…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*