Tăng Chi Bộ Kinh 131-133 | Phẩm XIV VUA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Bắt đầu Phẩm XIV Vua Chương 5 Pháp. Về vị Vua Chuyển Luân bánh xe pháp đúng pháp thì không ai có thể thay đổi chuyển ngược lại
Kinh 131: Chuyển Luân Vương (1)
Kinh 132: Chuyển Luân Vương (2)
Kinh 133: Chuyển Luân Vương (3)

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*