Thái độ sống người Phật tử | HT. Thích Giác Giới | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh

Thai-do-song-nguoi-Phat-tu

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, thời Giảng Pháp đầu tiên sau thời gian nghỉ Tết, HT. Thích Giác Giới giảng đề tài Thái độ sống người Phật tử nhất là trong những thời kỳ khó khăn dịch bệnh như hiện nay, niềm tin vào giáo pháp, tu tập để có thể tự tại trong cuộc sống…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*