Bài kinh Song tầm | TT. Thích Giác Giới giảng Pháp sáng Chủ Nhật

-Giac-Gioi-kinh-Song-Tam


Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Giác Giới giảng Bài kinh Song tầm, nói về 2 lối sống , 2 suy tư đưa đến ích lợi hay nguy hại

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*