Tăng Chi Bộ Kinh 105 An ổn trú -106 Tôn giả Ananda |Chương 5 Pháp Phẩm XI |TT. Thích Tâm Hạnh

Tang chi bo Kinh-7172

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XI An ổn trú Kinh 105: An ổn trú: các pháp làm an ổn đời sống tu tập Kinh 106: Tôn giả Ananda: Tôn giả Ananda hỏi về các pháp làm an ổn đời sống tu tập

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*