Duyên khởi trong cuộc sống | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẫn Thiền|

TTamHanh-HDThien0803

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, TT. Thích Tâm Hạnh trong thời khóa Hướng dẫn thiền trước khi bước vào hành thiền đã giảng về Duyên khởi trong cuộc sống sau loạt bài về Năm Triền cái

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*