Thiền sư Khương Tăng Hội và Thiền Học Việt Nam | TT. Thích Phước Đạt| Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

TPhuocDat-thien-hoc-V

Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Phước Đạt giảng đề tài Thiền sư Khương Tăng Hội và Thiền Học Việt Nam. Nhắc lại một truyền thống Thiền thời kỳ đầu với vai trò của Thiền sư Khương Tăng Hội qua các trước tác vẫn còn lưu truyền đến ngày nay như An Ban Thủ ý, Lục Độ Tập Kinh…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*