Duyên khởi và 12 nhân duyên|TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng dẫn Thiền sáng Chủ Nhật

Duyen-khoi-trong-12-nhan-duyen

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh trong phần hướng dẫn trước khi vào thực tập Thiền 30 phút giảng thêm về Duyên khởi trong 12 nhân duyên

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*