Quán triền cái Dục tham trong Pháp niệm xứ | TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền

TTamHanh-HD-Thien

Thiền Viện Vạn Hạnh thời khóa Hướng dẫn thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần, TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Quán triền cái Dục tham trong Pháp niệm xứ , trước khi vào hành thiền trong loạt bài về 5 triền cái (5 chướng ngại) khi hành thiền Quán Pháp Niệm xứ là Dục tham, Sân hận, Thụy miên , Trạo cử và Hoài nghi Quán Pháp là một đề mục trong 4 pháp Thân Thọ Tâm Pháp của thiền Tứ Niệm Xứ …

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*