Tăng Chi Bộ Kinh 91 92 93 94| Chương 5 Pháp | Phẩm X Kakudha | TT. Thích Tâm Hạnh

Tam-Hanh-kinh-52

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm X Kakudha
Kinh 91: Đầy đủ : 5 sự đầy đủ về tín, giới, nghe, thí, tuệ
Kinh 92: Đầy đủ 2 : 5 sự đầy đủ về Giới, định, tuệ,giải thoát và giải thoát tri kiến
Kinh 93: Trả lới : 5 cách trả lời về chánh trí
Kinh 94: Lạc trú : 5 lạc trú của Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền , tứ thiền và giải thoát

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*