Tăng Chi Bộ Kinh 100 Kakudha |Chương 5 Pháp | Phẩm X Kakudha |TT. Thích Tâm Hạnh

tang-chi-bo-kinh100

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm X Kakudha Kinh 100: Kakudha Sau khi nhắc lại bài kinh quan trọng 99 Con sư tử, nói về sự tôn trọng , cẩn thận, chu đáo đối với Pháp nhằm đưa đến hành động đúng đắn trong cuộc sống, đã dành hết thời lượng giảng duy nhất bài kinh 100 Kakudha là sự kiện một đệ tử của Tôn Giả Mục Kiền Liên, sau khi mệnh chung được sanh ra ở cảnh giới chư thiên và hiện ra để hỏi về vấn đế Devadatta (Đề Bà Đat Đa) muốn làm lãnh đạo Tăng đoàn. Qua đó Đức Phật cảnh giác về việc sử dụng thần thông trong Phật giáo…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*