Đối trị 5 triền cái trong cuộc sống |TT. Thích Tâm Hạnh|Hướng Dẫn Thiền

TTamHanh-DucTham

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, trong thời khóa Hướng dẫn thiền TT. Thích Tâm Hạnh nói về cách Đối trị 5 triền cái trong đời sống
. 5 triền cái bao gồm: Dục tham, Sân, Hôn trầm, Trạo cử và Nghi

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*