Cân bằng đời sống vật chất và đời sống tinh thần|Thầy Thích Đồng Hải giảng pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần

Can-bang-vat-chat-tinh-than

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp, Thầy Thích Đồng Hải giảng về Làm cách nào để cân bằng đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người Phật tử

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*